Heroepingsrecht

Ruthless Fight Company B.V.

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Bedenktijd gaat in op de eerstvolgende dag na de overeenkomst. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na deze dag. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons Ruthless Fight Company BV, Schoterboshof 5, 3032 CH Rotterdam, Telefoon en/of Whatsapp: 06 42 22 11 77, E-Mail: info@ruthlessfightcompany.com, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, whatsapp, of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde formulier voor herroeping , dit mag je tot en met de 14e dag van het herroepingstermijn indienen.

Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je je de eventueel reeds voldane betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. De pro ratio kosten voor de periode binnen de 14 dagen dat je lid bent geweest, zullen we in rekening brengen en met je eventueel reeds voldane betalingen verrekenen.

Download het formulier